AHİYAN

Ahilik Kültürünü Tanıtım Sitesi

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Ahilik Haftası Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı - Denizli

Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı - Denizli

E-posta Yazdır


Ahi Sinan Esnaf, Tüccar ve Sanayiciler Yardımlaşma Derneği (AHİYAD) Başkanı Ali Ordu, Ahi Sinan Türbesi'nin yerinin tespit edilerek aslına uygun inşa edilmesini istedi. 

Her yıl Ekim ayının ikinci haftasında kutlanan Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulunan AHİYAD Başkanı Ali Ordu, bir toplumun en değerli varlıklarından birisinin de yaşatılan kültür değerleri olduğunu belirterek, "Zengin bir kültüre sahip olan Türk Milleti, bu değerlerini koruyarak, bozulmadan, gelecek nesillere aktarabilmiş ender milletlerden biri olmuştur. Türk sosyal ve ekonomik hayatının gelişmesinde önemli yeri olan Ahilik Teşkilatı da, halkımız tarafından günümüze kadar yaşatılmış bir geleneğimizdir. Bu geleneği çağımızın şartlarına uygun hale getirerek yaşatmak bizlere düşen en önemli görevlerden biridir" dedi. 

Çalışma hayatımızın düzenleyicisi olan Ahilik kültürünün akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleri üzerinde temellenerek, sevgi, kardeşlik ve karşılıklı dayanışma kuralları içerisinde yoğrulup Türk Milleti'ne has bir kültür hazinesi haline geldiğini söyledi. Bundan dolayıdır ki ahiliğin tüm Anadolu'ya yayılıp, Müslüman-Türk halkından kabul gördüğünü anlatan Ordu, şöyle konuştu: "Ahilik geleneğinin tam anlamıyla yaşatıldığı dönemlerde Türk Milleti idari, askeri ve ekonomik anlamda dünyanın en güçlü devleti haline gelmiştir. 600 yıl yaşayan, 3 kıtaya hükmeden Osmanlı Devleti'nin temelinde ahilik geleneğinin büyük önemi var. Akıl, bilim, ahlak ve çalışma prensiplerine dayanan Ahilik Teşkilatı, yüzyıllarca karşılıklı dayanışma, sevgi, saygı, hoşgörü ve adalet bilincini taşıyan esnaf ve zanaatkar yetiştirmiştir." 

Bugün dünyada yeni yerleşen kavramlar olan tüketicinin korunması, kaliteli üretim, standartçılık, bankacılık gibi kurumların 13. yüzyılda Ahilik Teşkilatı aracılığıyla Anadolu ticari hayatına yerleştiğini ve esnafın üzerinde önemle durduğu hususların başında yer aldığını belirten Ali Ordu, "Mesleğinde ehliyet sahibi olmayanlara asla ustalık icazeti verilmemiş, üretici ve tüketici arasında hakkaniyet ölçüsüne dayanan kaynaşma sağlanmıştır. Çalışanların hakları korunarak, esnaf ve zanaatkarlar arasında çırak, kalfa ve usta hiyerarşisi oluşturulmuştur. Bu günkü manası ile sendikacılık sistemi uygulanmaya başlamış, çalışanların hakları ve alın teri korunmuştur" dedi. 

Çalışma hayatının yanı sıra sosyal hayatın gelişmesine katkı sağlayan Ahi teşkilatlarının barışta devletine eğitimli asker hazırlamış, onların her türlü savaş teçhizatını ürettiğini anlatan Ordu, "Ahilik sadece iktisadi hayatı yönlendiren bir kurum olmanın ötesinde, temelinde vatan ve millet sevgisi bulunan, Türk milletine has sosyoekonomik bir sistemdir" ifadelerini kullandı. 

Denizli'de ahiliğin kurucusu ve temsilcisinin Ahi Sinan olduğunu ve 13. yüzyılda yaşadığını belirten AHİYAD Başkanı Ali Ordu, sözlerini şöyle tamamladı: "Ahi Sinan, Denizli esnafını teşkilatlandırıp bir çatı altında toplamıştır. Ahilik kültürüne Denizli'de çok büyük katkıları olmuş ve tarihteki yerini almıştır. Ahi Sinan, Denizli'yi Denizli yapan değerlerden biridir. Ancak biz Ahi Sinan'ı ne kadar tanıyor ve biliyoruz? 13. yüzyılda, şimdiki Kaleiçi Çarşısı'nın batısında kendi adındaki tekkesinde hizmet vermekteydi. Vefatından sonra türbesinin de bu tekke içine yapıldığı ve 1876 yılına kadar hizmet verdiğini yazılı kaynaklardan biliyoruz. Ancak son 50 yıla kadar var olan türbeden şu an bir iz kalmamış, yerine iş yerleri yapılmıştır. Ekim ayının 2. haftası Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı olarak kutlanmaktadır. Dernek olarak biz de, Denizli esnafının Ahilik Haftası'nı kutluyoruz. Ahi Sinan Türbesi'nin yerinin tespit edilip aslına uygun inşa edilmesinin Denizli'nin tarih ve kültürüne çok büyük hizmet olacağına inanıyorum."